Linjemålning för trafik, parkering och lek

Parkerar de boende snett så att alla inte får plats? Då kan du ta hjälp av linjemålning för BRF. Snygga parkeringsrutor är tydliga och gör plats för fler.

Du har säkert sett linjemålning i trafiken. Oavsett om du är bilist, cyklist eller fotgängare. Linjerna finns där för att på ett tydligt och pedagogiskt sätt markera var du ska befinna dig. Inte för nära vägrenen, inte i mitten av vägen heller. Linjerna berättar även var det är säkert att köra om och var det är förbjudet. Det finns med andra ord mycket information att hämta endast från linjerna.

Det är inte bara i trafiken som linjer och vägmarkeringar är vanliga. När du vill skapa tydliga parkeringsplatser kan du ta hjälp av linjemålning för BRF, till exempel. Med tydliga markeringar får alla varsin parkeringsplats, utan att bilarna står för tätt. Du kan även skapa handikapparkering eller lastzoner med hjälp av linjemålning.

Linjemålning för olika behov

Även barn kan dra nytta av linjemålning för BRF, eftersom det är ett enkelt sätt att dekorera en gård eller en lekplats. Varför inte göra det tydligt för föreningens yngsta medlemmar var bollspel är tillåtet, eller skapa inspirerande mönster och hopphagar? Tydlighet mår alla bra av, inte minst barn. Linjer på marken ger en tydlig avgränsning och något att förhålla sig till.

I många BRF är behovet av cykelparkering större än behovet av traditionell bilparkering. Även där kan linjemålning vara praktiskt. Vem har sagt att endast bilar ska ha parkeringsrutor? Idag har många familjer stora lådcyklar, som också kan behöva en tydligt markerad ruta.