Så förbereder man sig bäst inför mötet med advokaten

Juridik är ett komplext ämne och det gäller att komma väl förberedd till första mötet med advokaten så att man tar tillvara på advokatens tid på bästa sätt. Här följer några användbara tips.

Det är inte alltid man har rätt till ett juridiskt ombud eller en offentlig försvarare. Har man inte en hemförsäkring där rättsskydd ingår, måste man då själv stå för advokatkostnaden. En advokat tar vanligtvis betalt per timme och det gäller därför att ta tillvara på advokatens juridiska kompetens på bästa sätt. Detta gör man enklast genom att komma väl förberedd till mötet. Skriv ned viktiga saker och sådant som har hänt i kronologisk ordning. Då blir det enklare att redogöra för allt från början till slut och advokaten kommer också lättare att förstå. Att även i förväg ha sorterat de olika dokument och viktiga papper som man har med sig underlättar också kommunikationen. Den kan då fortgå utan avbrott eftersom man slipper leta efter rätt dokument i högen av papper.

Kostnadsfri inledande rådgivning

Det är inte alltid så lätt att veta vilka juridiska skyldigheter och rättigheter man har och hur man ska gå tillväga i olika juridiska frågor. Men man kan alltid ringa en advokatbyrå och få gratis rådgivning om vad som bör göras, och om man bör ta hjälp av en advokat. Också Advokatsamfundet har enklare kostnadsfri rådgivning. Den advokat eller advokatbyrå som man vänder sig till ska givetvis också vara specialiserad på de juridiska frågor som man behöver hjälp med. Läs mer om advokater på denna hemsida: salmipartners.se

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Vad räknas som ett dolt fel?

Ibland förvandlas det nyinköpta drömhuset till en mardröm. Man hittar allvarliga fel och brister som man tidigare inte uppmärksammat. I vissa fall kallas dessa brister för dolda fel.

Det händer tyvärr ibland att husköpet inte blir som man har tänkt sig och att man i efterhand hittar allvarliga fel och brister. Det kan exempelvis röra sig om konstruktionsfel, fuktskador och skadedjur. Om dessa fel inte gick att upptäcka vid undersökningen av huset innan köpet kan det röra sig om dolda fel. Men det är inte alla fel som klassas som dolda, även om de inte gick att upptäcka vid en besiktning.

Ibland är fel förväntade på grund av ålder eller konstruktion. I exempelvis ett hus byggt på 50-talet och där badrummet aldrig har renoverats förväntas tätskiktet inte längre fungera på grund av ålder, och att där upptäcka fuktskador är snarare regel än undantag.

Det gäller att agera snabbt

Upptäcker man fel gäller det att agera snabbt, då man bara har ett år på sig att påtala dolda fel efter det att man har fått tillgång till huset. Inte sällan kan det bli en långvarig och komplicerad process och man gör därför bäst i att ta hjälp av en jurist specialiserad på just dolda fel. Det är inte alltid man vet om felet man upptäckt räknas som dolt, men en jurist kan hjälpa till och avgöra detta. Många advokatbyråer som är specialiserade på dolda fel erbjuder också kostnadsfri inledande rådgivning, och kan berätta hur man kan gå vidare. Läs mer om dolda fel i hus på denna webbsida: https://www.doldafelhus.se/

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Bra att ta hjälp av en advokat även som misstänkt

Att vara misstänkt för ett brott är ofta stressande även om man är oskyldig. Många gånger kan det kännas bättre om man tar hjälp av en advokat som stöd. Men hur får man kontakt med en advokat?

Det är aldrig roligt att vara misstänkt för ett brott även om det kanske ändå aldrig kommer leda till åtal. Hela situationen kan kännas stressande och man vet inte hur processen går till. Många gånger kan det kännas bättre om man tar hjälp av en brottmålsadvokat redan vid de inledande polisförhören. Ofta vet advokaten vilka frågor som polisen kommer att ställa och man kan då förbereda sig inför förhöret på ett bättre sätt. Advokaten kan även sitta med som stöd vid förhöret, och man känner sig då inte lika utsatt.

Hur hittar man då en advokat?

Det vanliga är att man frågar vänner och familj om de känner till en bra advokat. Att gå på rekommendationer är nästan alltid det bästa och det gäller även det motsatta. Ett annat sätt att hitta en brottmålsadvokat på kan vara genom att söka på nätet. På de olika advokatbyråernas hemsidor kan man sedan hitta information om deras advokater och respektive specialområden. Det är viktigt att den advokat man anlitar har brottmål som sitt specialområde. Advokatsamfundet har också en söktjänst på sin hemsida där advokater står listade efter specialområde och ort. Det händer att advokater inte kan åta sig ärenden men då brukar de istället kunna rekommendera någon annan. Läs mer om brottsmålsadvokater på denna hemsida: brottmålsadvokatmalmö.se

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Vårdnadstvister blir lätt infekterade

När kärleken tar slut och två föräldrar flyttar isär uppstår en vårdnadstvist. Vem som ska ha vårdnaden, var barnen ska bo och hur ofta är frågor som inte sällan behöver avgöras i domstol.

Kärlek börjar alltid med bråk. Det brukade man säga på skolgården när två ungar var i luven på varandra. Det retade alltid gallfeber på eleverna. För en del föräldrar är det också så att kärlek slutar i bråk. Kanske till och med till den grad att de inte kan leva tillsammans längre. Då är det bättre för alla om föräldrarna flyttar isär och barnet får två glada föräldrar som bor på olika ställen, istället för två väldigt olyckliga föräldrar under samma tak. Samtidigt kommer det oundvikligen behöva uppstå en uppgörelse av hur vårdnaden av barnen ska se ut. Den är inte alltid vacker. En vårdnadstvist är inte sällan infekterad av sårade känslor och illvilja föräldrarna emellan. Det är ofta upp till juridiska ombud att sköta förhandlingen om hur vårdnaden ska delas upp föräldrarna emellan.

När vårdnaden inte kan delas

I de flesta fall kan dock vårdnadsfrågan avgöras ganska enkelt genom att den delas upp på de olika föräldrarna i form av delad vårdnad. Det brukar också en domstol tycka är det bästa för barnen. Då har de samma rätt till båda sina föräldrar. Samtidigt kan det finnas omständigheter som gör att rätten måste ta ett annat beslut. Bedöms en förälder vara olämplig som vårdnadshavare kan det istället bli tal om ensam vårdnad för en av föräldrarna. Läs mer om vårdnadstvist här: https://crescendolaw.se/

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Vem ärver när någon dör?

Det kan vara svårt att hålla alla känslor i schack när man står mitt i sorgen efter någon som har avlidit. För att det inte ska uppstå bråk vid arvsfördelningen kan man ta hjälp av en jurist.

Här i Sverige finns det lagar och förordningar om hur ett arv ska fördelas. Det är vanligt att många tror att bara för att det finns ett testamente så står detta över arvsfördelningen, men så är inte fallet här i Sverige. Ett testamente kan komma väl till pass när det handlar om två personer i ett samboskap som inte har några gemensamma barn till exempel. Om det inte finns något testamente skrivet mellan dessa två personer, så kommer den kvarlevande inte få ärva något. Arvet fördelas då mellan den avlidnes barn eller andra anhöriga. Även om det skulle finnas något testamente mellan sambos så har ändå barnen rätt till sin del.

Ta hjälp av en advokat när det gäller arvsrätten

Det kan vara bra att ta en advokat specialiserad på arvsrätt till hjälp vid händelse av någons död. En sådan person kan vara till en stor hjälp och vara med och förklara hur allting fungerar. Det är nämligen inte alls säkert att de efterlevande är särskilt sams med varandra när arvet ska fördelas. Finns det ett testamente ska detta självklart räknas med. Har den avlidne barn så har däremot dessa rätt till sin del. Även den make eller maka som finns kvar i livet ärver den som avlidit.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Att hamna i belastningsregistret kan få stora konsekvenser

Det finns stunder i livet då det är extra viktigt att ha rätt person vid sin sida. Ett sådant tillfälle är om man är misstänkt för ett brott. För då bör man anlita en erfaren brottmålsadvokat.

Att vara misstänkt för ett brott är aldrig roligt, och fälls man kan det få konsekvenser för en lång tid framöver. Detta eftersom man blir prickad och hamnar i belastningsregistret. Hur länge pricken finns kvar beror på hur grovt brottet man dömts för är, men vanligt är mellan fem till tio år.

Detta innebär att det kan bli svårt att få jobb i framtiden, eftersom många arbetsgivare kräver ett utdrag ur belastningsregistret vid anställning. Det kan även bli svårt att få ett körkortstillstånd och att ta körkort, men man kan även bli av med sitt redan befintliga körkort. Misstänks man för ett brott är det därför jätteviktigt att man ser till att bygga upp ett bra försvar med hjälp av en skicklig brottmålsadvokat.

Så ska en bra brottmålsadvokat vara

Det finns både bra och mindre bra brottmålsadvokater. En skicklig sådan engagerar sig i sin klients fall för att säkerställa att utfallet ska bli så korrekt eller rättvist som möjligt. Det kan innebära att advokaten kanske måste hitta vittnen eller bedriva egen utredningsverksamhet för att kunna bevisa vad som verkligen hänt. Detta kräver givetvis en massa tid och det finns tyvärr advokater som åtar sig alldeles för många klienter på en gång. Är man missnöjd med sin advokat ska man inte dra sig för att byta. Läs mer om brottmålsadvokater på denna hemsida: brottmålsadvokat.biz

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik