Så förbereder man sig bäst inför mötet med advokaten

Juridik är ett komplext ämne och det gäller att komma väl förberedd till första mötet med advokaten så att man tar tillvara på advokatens tid på bästa sätt. Här följer några användbara tips.

Det är inte alltid man har rätt till ett juridiskt ombud eller en offentlig försvarare. Har man inte en hemförsäkring där rättsskydd ingår, måste man då själv stå för advokatkostnaden. En advokat tar vanligtvis betalt per timme och det gäller därför att ta tillvara på advokatens juridiska kompetens på bästa sätt. Detta gör man enklast genom att komma väl förberedd till mötet. Skriv ned viktiga saker och sådant som har hänt i kronologisk ordning. Då blir det enklare att redogöra för allt från början till slut och advokaten kommer också lättare att förstå. Att även i förväg ha sorterat de olika dokument och viktiga papper som man har med sig underlättar också kommunikationen. Den kan då fortgå utan avbrott eftersom man slipper leta efter rätt dokument i högen av papper.

Kostnadsfri inledande rådgivning

Det är inte alltid så lätt att veta vilka juridiska skyldigheter och rättigheter man har och hur man ska gå tillväga i olika juridiska frågor. Men man kan alltid ringa en advokatbyrå och få gratis rådgivning om vad som bör göras, och om man bör ta hjälp av en advokat. Också Advokatsamfundet har enklare kostnadsfri rådgivning. Den advokat eller advokatbyrå som man vänder sig till ska givetvis också vara specialiserad på de juridiska frågor som man behöver hjälp med. Läs mer om advokater på denna hemsida: salmipartners.se