Efter skilsmässan – därför bör man anlita flyttfirma i Stockholm

Det finns många anledningar till att anlita en flyttfirma när man ska flytta ut från ett sprucket äktenskap i Stockholm. Flyttgubbar kastar inte porslin, t.ex.

Att genomgå en skilsmässa är en utmanande och känsloladdad upplevelse. I de allra flesta fall vänder en skilsmässa upp och ned på hela livet. Självklart är en skilsmässa främst en emotionell historia, men en separation från någon man bott ihop med under en längre tid kan även ha en del praktiska svårigheter. Särskilt om inte bodelningen gått riktigt så smidigt som man tänkt sig.

Kanske blev man osams om vem som egentligen har rätt till vad. Den ene kanske tänkte att det var självklart att vissa saker var enskild egendom medan den andre tyckte det var lika självklart att dessa saker tillhörde båda parter lika mycket. I något fall kanske båda parterna ansåg att en särskild möbel var bara deras. 

Det är inte aktuellt att ringa en flyttfirma och genomföra en flytt innan bodelningen rent juridiskt är klar. I alla fall är det inte lämpligt. Det rekommenderas ofta att ingen av parterna ska flytta ut innan bodelningen finns på pränt, för att undvika att saker försvinner och att någon ska gå ifrån det gemensamma hemmet som en förlorare. Detta gäller såväl känslomässigt som ekonomiskt. 


Låt inte ditt ex sno dina saker i flytten – anlita en flyttfirma istället

Många associerar flyttfirmor i första hand med praktisk flytthjälp i Stockholm eller i vilken stad det nu handlar om. Men visste du att en flyttfirma även kan agera som en särskilt hjälpande hand när en skilsmässa med oenighet gällande bodelningen är anledningen till att flytten ska ske? 

Även om det kvarstår såväl känslomässiga som juridiska frågetecken vid tiden för flytten kan en flyttfirma agera som en objektiv partner vid själva flytten. En flyttfirma kan hantera dina ägodelar på ett korrekt sätt oavsett hur situationen ser ut i övrigt. Professionella flyttfirmor har ofta stor erfarenhet av att hantera delade hem.

Rent praktiskt kan det vara skönt att en neutral part hanterar utflytten av möbler och lösöre när bodelningen varit svår att hantera. Till exempel undviker man att den ena parten i sista stund försöker sno med sig saker ur det gemensamma hemmet som egentligen tillfallit den andra parten i bodelningen. 

En flyttfirma kastar inte porslinet i väggen 

Ens ägodelar är ofta värdefulla för en på flera sätt. Saker kan ha stort ekonomiskt värde, men de kan också ha stort emotionellt värde – kanske till och med sentimentalt värde, i de fall då det handlar om arvegods. Ibland är saker värdefulla på båda sätten samtidigt. Oavsett vilken typ av värde man fäster vid sina saker, vill de flesta som flyttar att ägodelarna kommer fram till den nya adressen i samma skick som de lämnade den gamla adressen. 

Om man väljer att flytta utan flyttfirma är det lätt att man underskattar den emotionella påfrestningen som det innebär att faktiskt flytta ut från hemmet där det spruckna äktenskapet utspelat sig. Det är lätt att bli ovarsam med möbler och skört porslin – kanske får man till och med lust att dänga en handmålad porslinstallrik i väggen? 

Då är det bättre att anlita en flyttfirma som hanterar bohaget på ett säkert och professionellt sätt. Flyttfirmornas personal är utbildade för att packa, transportera och hantera ömtåligt gods på ett korrekt sätt. Detta hjälper till att minimera risken för skador eller förlust under flytten. Det räcker med att relationen gick i kras. Mormors gamla vas behöver inte göra detsamma. 


.

Publicerat den
Kategoriserat som Flytt